Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

toolz

importeer

by l-plan

Je kunt je klant verplichten om jouw bestandsformaat te gebruiken. Je kunt stoppen met gebruik te maken van software, omdat je de output niet kunt verwerken. Maar, we kunnen ook kijken naar wat er wel mogelijk is...


rails 7 javascript- and css- files part 1

loose webpacker and node-modules directory

by rolf

versioning applications

easy and concise versioning by the app_verion gem

by rolf